Ga naar de Hoofdlijnen

Begrijpen hoe uw klantenservice werkt in vergelijking met die van de concurrent, betekent dat u zich als organisatie kunt concentreren op uw budget en dus op de middelen waar ze de grootste impact hebben. De manier om dit inzicht te krijgen, is via externe, wereldwijde benchmarking.

Om uw klantenservice snel te verbeteren, is benchmarking met de concurrentie van cruciaal belang. Door toegang te krijgen tot externe vergelijkingen krijgt u een duidelijker beeld van de sterke en verbeterpunten van uw eigen bedrijfsvoering. Het is mogelijk om specifieke processen voor verbetering te isoleren en te begrijpen hoe deze verbeteringen van invloed kunnen zijn op andere contact centre-metrieken, digitale statistieken en algehele prestaties.

Sabio Index

 

Sabio Index is een gebruiksvriendelijk webportaal waarmee u uw meest relevante klantenservice en digitale statistieken kunt vergelijken met die van uw branchegenoten en bijbehorende de bedrijfstak. Het geeft u een onafhankelijke, betrouwbare en gezaghebbende weergave van waar u uw budget, tijd en middelen op moet concentreren om de klant- en bedrijfsresultaten te kunnen optimaliseren.

Met meer dan 1.000 beoordelingen van de prestaties van contact centers hebben we drie gebieden geïdentificeerd die continu in de gaten gehouden moeten worden: interne prestaties, betrokkenheid van uw medewerkers en klanttevredenheid. Deze hebben invloed op elkaar en uw winstgevendheid! Om veranderingen te kunnen bewerkstelligen, is het niet genoeg om alleen intern te meten. Alleen wanneer u een externe vergelijking maakt, kunt u werkelijk zien hoe goed u het doet ten aanzien van concurrentie binnen uw bedrijfstak.

Op zoek naar meer inzicht? Stuur een e-mail [email protected]

Delen
Klaar om te chatten?

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe Sabio Insight uw klantervaring kan transformeren.

Bel ons: +31 (0)30 799 9010 E-mail: [email protected]