GPT-3? Nee, het is geen nieuw Star Wars-personage - maar een evoluerend Foundational AI-model met een enorme potentie

Bij het horen van GPT-3 denk je misschien dat George Lucas een nieuw droid-personage heeft bedacht voor zijn nieuwste versie van de Star Wars-franchise.

GPT-3? Nee, het is geen nieuw Star Wars-personage - maar een evoluerend Foundational AI-model met een enorme potentie

Bij het horen van GPT-3 denk je misschien dat George Lucas een nieuw droid-personage heeft bedacht voor zijn nieuwste versie van de Star Wars-franchise.

Maar in plaats van een hoofdrol te spelen in Obi-Wan Kinobi, die nu natuurlijk te zien is op Disney+, gaat GPT-3 op zijn eigen manier een stempel drukken op de wereld.

GPT-3 - of de volledige naam Generative Pre-trained Transformer-3 - is een relatief nieuw type artificiële intelligentie (AI) dat snel evolueert en zich ontpopt als kandidaat om de volgende grote technologie voor algemeen gebruik te worden.

Het staat bekend als een 'Foundational AI’, en op een heel basaal niveau is deze al geïntroduceerd in sommige van onze dagelijkse taken - denk bijvoorbeeld aan ‘voorspellende’ teksten. 

Maar nu ongeveer 80% van al het AI-onderzoek gericht is op Foundational AI, gaat deze technologie zich diep nestelen in veel menselijke activiteiten - van "het schrijven van code tot het ontdekken van geneesmiddelen", aldus 
according to The Economist

Dus wat is GPT-3 precies? En wat is de kracht en potentie van Foundational AI?


GPT-3 bestaat sinds medio 2020 en is ontwikkeld door OpenAI, een in San Francisco gevestigd onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie. Het is in feite een taalmodel van de derde generatie in hun GPT-serie, dat tot 170 miljard parameters bevat. Het model maakt gebruik van deep learning om menselijke tekst te produceren van een dermate hoge kwaliteit dat het moeilijk is om te bepalen of de tekst door een mens is geschreven of niet.

Destijds was het het eerste Foundational AI-model dat ooit is gemaakt, maar het is niet het enige model dat vandaag de dag bestaat. Sindsdien zijn er wereldwijd "neven" bijgekomen, zoals LaMDA, DALL-E en ERNIE.

Maanden na de ontwikkeling van GPT-3 kondigde Microsoft aan dat het een "exclusieve" licentie had voor het gebruik van het onderliggende model van GPT-3. Maar nu, dankzij de succesvolle evolutie van het model en zelfs van Foundational AI als concept, heeft het de aandacht getrokken van enkele andere grote spelers op de markt. Zij zijn zich nu ook bewust van de enorme mogelijkheden, zoals Google, dat in april van dit jaar PaLM lanceerde.

Waarom hebben we het er nu pas over? 

Aanzienlijke vooruitgang in hardware engineering heeft ertoe geleid dat het Foundational AI-model wordt aangeprezen voor breder commercieel gebruik. Sommigen hebben zelfs gesuggereerd dat het een industriële revolutie op zich zou kunnen zijn, met dezelfde impact als steenkool in 1765, gas in 1870, elektronica en kernenergie in 1969 en het internet en hernieuwbare energie in 2000.

Het heeft de potentie om een enorme impact te hebben op de economie en is een duidelijke faseverandering in de AI-capaciteit. 

Daarnaast komt deze capaciteit voor steeds meer mensen en organisaties beschikbaar. Aangezien de verwerkingscapaciteit van computers elk jaar snel toeneemt en de kosten van gegevensverwerking tegelijkertijd dalen (de AI zelf heeft niet zoveel tijd en energie nodig om gegevens te analyseren), wordt het gebruik ervan goedkoper en dus toegankelijker.

In een notendop, door meer mensen te bereiken, wordt het potentieel ervan groter en - zoals je je kunt voorstellen -  is de prijs voor het winnen van die specifieke race duizelingwekkend...

Controverse is nooit ver weg...

Maar zoals met alles wat de wereld kan veranderen, kent het Foundational AI-model geen gebrek aan controverse.

Deze maand nog (juni 2022) werd het onder de aandacht gebracht toen een ingenieur van Google - die werkte aan LaMDA, een van de neven van GTP-3 waar ik het eerder over had - met verlof werd gestuurd omdat hij beweerde dat de AI "bewust" was geworden.

Nu geloof ik niet dat we op het punt staan mee te maken dat een bot, of welke AI dan ook, een bewust "wezen" wordt dat zijn omgeving in zich kan opnemen, gevoelens heeft en "leeft".

Maar het is een feit dat we nu het punt naderen waarop de AI-technologie zo goed is dat het voor een mens onmogelijk is om te herkennen of hij een gesprek voert met een bot of met een ander levend, ade Turing test is net een stap - of een paar stappen - dichterbij gekomen...

Bij Sabio vinden we Foundational AI fascinerend en denken we dat het veel interessante mogelijkheden biedt om waarde toe te voegen aan de wereld van CX. Het implementeren van deze technologie op een plek waar dagelijks miljoenen gesprekken plaatsvinden (digitale messaging interacties en contactcenters) voelt als een voor de hand liggende toepassing voor deze technologie. 

Organisaties kunnen eindelijk de enorme hoeveelheden gegevens uit gespreksopnames en chatgesprekken die in de loop der jaren zijn verzameld, benutten. Die gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om deze nieuwe modellen te trainen. Zo kunnen ze automatisch antwoorden genereren op vragen in plaats van de intentie van de klant te interpreteren en een vooraf bepaald antwoord te geven. Dit is de manier waarop nu vaak de huidige implementaties van Conversational AI werken.

Hierdoor kan AI naar een geheel nieuw niveau getild worden, niet alleen op basis van spraak- of chatbots, maar ook om de ervaringen van werknemers te verbeteren. Het kan suggesties geven voor hoe zo goed mogelijk te antwoorden op vragen van klanten. Tegelijkertijd wordt het typen op een toetsenbord minder of helemaal niet meer nodig, wat een enorme productiviteitswinst oplevert. 

In mijn volgende blog over dit onderwerp ga ik hier dieper op in.

Sign up for our Newsletter
Start your journey with Sabio
If you're interested in developing more efficient and effective
customer experience for your business, our team of experts it always on hand to help.
Get in touch
Did you know?
Sabio is Spanish for 'wise', and is associated with King Alfonso X 'El Sabio' (1221-1284).
The name Sabio reflects the importance we place on the quest for knowledge, achievement and embracing the benefits of the diversity.
Discover more about Sabio