Prestatiebenchmarking

Om de efficiëntie te verhogen en te plannen te maken voor de toekomst, moet u weten hoe uw bedrijfsvoering nu presteert. Prestatiebenchmarking analyseert een groot aantal KPI's, waaronder efficiëntie, middelen en kwaliteit, om u te laten zien wat werkt en waar u moet investeren, voor een uitstekende klantenservice.

Business man writing ideas on a glass wall

Wat is prestatiebenchmarking?

Het kan moeilijk zijn om te begrijpen wat in uw contactcenter werkt en wat niet werkt. Zonder voor de hand liggende statistieken, zoals sales, kunt u kansen missen om te investeren of problemen op te lossen, die een wezenlijk verschil kunnen maken. Een benchmarkingtool geeft u de gegevens die u nodig heeft om te zien hoe u op belangrijke gebieden presteert in vergelijking met uw sectorgenoten en geeft u actiepunten om uw bedrijf vooruit te helpen.

Wat levert prestatiebenchmarking u op?

 • Inzicht op basis van data – meet uw prestaties binnen meer dan 80 KPI's.
 • Onsite audit – een onderzoek naar verschillende aspecten van uw dagelijkse activiteiten.
 • Technologie-audit – de sterke en zwakke punten van uw infrastructuur in kaart brengen.
 • Ontdek hoe u zich verhoudt – gegevens worden geanalyseerd en vergeleken met sectorgenoten en de branche.
 • Uitvoerbare stappen - een workshop en een volledig rapport met praktische aanbevelingen.

Hoe ziet het proces eruit?

Met de juiste aanpak hoeft het niet lang te duren om inzicht te krijgen in hoe u presteert. Een typisch benchmarkingproject ziet er ongeveer zo uit.

 • Week 1 – een dag luisteren naar gesprekken, interviews en een dataverzamelingsvergadering brengt de KPI's aan het licht die belangrijk zijn voor het bedrijf, evenals alle essentiële context.
 • Week 2 – twee dagen dataverzameling en -validatie op het gebied van efficiency, digital, operational, resourcing, klantenservice en HR levert gegevens op vanuit uw gehele bedrijfsvoering.
 • Week 3 – na de data-analyse stelt het benchmarkingteam een rapport op dat u laat zien hoe u presteert ten opzichte van uw sectorgenoten en de bredere branche, inclusief aanbevelingen.
 • Idealiter elke 6 tot 12 maanden herhalen om op koers te blijven en prestaties te blijven stimuleren.

Prestatiebenchmarking met Bright

Bij Sabio benchmarken we al meer dan 20 jaar de prestaties van contactcenters. Bedrijfsleiders in elke branche gebruiken onze Sabio (Bright) Index om de prestaties van hun contactcenters te optimaliseren en hen te helpen een evenwicht te vinden tussen budgetten, middelen en een uitstekende klantenservice.

Met Bright krijgt u:

 • Een volledige vergelijking van uw meest relevante KPI's, vergeleken met relevante sectorgenoten, evenals met andere branches en een totaal gemiddelde.
 • Een hiaten-analyse van verbeterpunten en de potentiële kostenbesparingsmogelijkheden.
 • Een analyse- en aanbevelingenworkshop waarin de resultaten worden besproken en een actieplan voor de komende 6 maanden wordt opgesteld.

Waarom kiezen voor Bright van Sabio?

 • Uitvoerbaar – na zes maanden was 80% van de bedrijven waarmee we werken, begonnen met het doorvoeren van veranderingen en 20% was van plan dit te doen.
 • ROI – 100% van de bedrijven waarmee we samenwerken, zegt dat het eerste rapport zichzelf heeft terugverdiend.
 • Aanbevolen – alle klanten met wie we samenwerken, hebben ons verteld dat ze Bright zouden aanbevelen bij een ander bedrijf.